singelparkDe kogel is door de kerk en de Leidse gemeenteraad heeft besloten dat de aanleg van het Singelpark volgend jaar zal starten. Hoewel het geld voor het aanleg van het park al was vrijgemaakt door de gemeente, was er geen geld gereserveerd voor het onderhoud. Na een motie van de VVD is ook over dat geld nu duidelijkheid.

De motie

De plaatselijke VVD had een motie ingediend om er nog dit jaar voor te zorgen dat er voldoende geld zou zijn voor het onderhoud van het park. De gemeente zat al een tijd te tobben over de aanleg van het park en de VVD vond daarom dat er eindelijk eens duidelijkheid moest komen. De overige partijen waren het daarmee eens en stemden met uitzondering van Leefbaar Leiden voor. Leefbaar Leiden stemde als enige tegen omdat de partij vond dat geld wel beter kon worden geïnvesteerd

Het Singelpark

Het Singelpark is een initiatief van de bewoners van Leiden en het moet de gemeente Leiden om de singelrand weer groen te maken. De gemeente heeft zich daar de afgelopen jaren al voor ingezet, maar met de realisatie van het Singelpark kan de vergroening van de singels in rap tempo worden versneld. De aanleg van het Singelpark zal naar schatting 9,3 miljoen euro kosten.