De laatste jaren is het maar moeilijk om te voorspellen hoe de economie zich zal ontwikkelen. Dat maakt het voor beleggers dan ook uitdagend om nieuwe, interessante kansen te vinden. Toch vallen er wel enkele zaken te ontdekken die voor sommige beleggers, zoals verzekeraars, interessant blijven. Vastgoedobjecten blijven dan ook geliefd onder deze groep, vooral nu de markt op dit vlak zijn dieptepunt lijkt hebben bereid en er zelfs al voorzichtig wordt gesproken over herstel. Dat in combinatie met het waardevaste karakter op de lange termijn, maakt dat veel partijen die verantwoord willen beleggen nog altijd kiezen voor vastgoed.

Beleggen met het oog op de toekomst

Als voorbeeld kan eens gekeken worden naar het beleid dat een verzekeraar als DELA op dit vlak heeft. Waarden als duurzaamheid en toekomstperspectief zijn bij dit bedrijf belangrijk als op het beleggingen aankomt. Daarom wordt 40% van de beleggingsportefeuille ook gevormd door beleggingen in vastgoed. Om het risico, dat onvermijdelijk bij het beleggen hoort, zo veel mogelijk te beperken wordt er bijvoorbeeld veel gekozen voor winkelpanden en winkelcentra op de zogenaamde A-locaties in Nederland. Deze plekken immers altijd gewild en kennen dus een blijvende vraag naar vastgoed.

vastgoed

2014 biedt meer kansen voor vastgoedbeleggers

Zoals hiervoor al vermeld zijn de verwachtingen voor 2014 positief voor vastgoedbeleggers. Niet alleen in Europa lijkt het tij te keren maar ook in Amerika, waar de economische crisis enkele jaren geleden begon. Hoewel de prijzen voor huizen hier nog altijd relatief hoog liggen, bieden vooral de verbeterde economie en arbeidsmarkt nieuwe mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Dat betekent dat de vraag naar vastgoed stijgt, waarmee het ook in Amerika weer een interessante markt is om je als belegger op te begeven.